Skämt och sido!

Tidigare har jag skojat lite om samekulturen men nu ska jag börja att skriva seriösa inlägg om oss samer.

Kort om samer:

Vilka är samerna?

Hur många är dem?

Och var bor dem?

 Samer har en lång historia i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Idag uppskattas det att finnas 80 000 samer i Sameland. Varav 20 000 av dem är i Sverige. Samerna utgör en stor minoritet i Sverige och har status som minoritetsspråk i Sverige.

I samernas värld så kallar de sig själva för Sami, Sapmi och Sapmelas.

Samerna jobbar oftast som renskötare och jägare. Jag kommer ihåg att jag fick höra statistik att cirka 10% av alla Samer jobbar som renskötare.

Det är också vanligt att samer jobbar med turism. På många sidor på nätet kan man boka heldagar med samer för att uppleva en sames vardag. Inom sameturismen är det vanligt att man jobbar mycket med samisk konst och musik.

Utöver det så är det också vanligt att samer jobbar på vanliga arbetsplatsen – Inga konstigheter med det för oss.

Vi samer har en typisk folkdräkt:

samer-decembernov

Denna dräkten kallas för Kolt.

Det finns spår av samer i Norden sen väldigt långt tilbaka i tiden. Det finns inga exakta tal men man har hittat gammal romersk text ( ca 2000 år gammal) som handlar om just Samer.